برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم بروشور فارسی به کره ای

Words of the Day
Pace1 �n. 1 a single step in walking or running. B distance covered in this. 2 speed in walking or running. 3 rate of movement or progression. 4 way of walking or running; gait (ambling pace). �v. (-cing) 1 a walk slowly and evenly (pace up and down). B (of a horse) amble. 2 traverse by pacing. 3 set the pace for (a rider, runner, etc.). 4 (foll. By out) measure by pacing. keep pace (often foll. By with) advance at an equal rate (to). Put a person etc. Through his (or her) paces test a person's qualities in action etc. Set the pace determine the speed; lead. [french pas from latin passus]Pacify v. (-ies, -ied) 1 appease (a person, anger, etc.). 2 bring (a country etc.) To a state of peace. pacification n. Pacificatory adj. مترجم بروشور فارسی به کره ای Packet n. 1 small package. 2 colloq. Large sum of money won, lost, or spent. 3 (in full packet-boat) hist. Mail-boat or passenger ship.Oxf. Abbr. Oxford.Padding n. Soft material used to pad or stuff.Padlock �n. Detachable lock hanging by a pivoted hook on the object fastened. �v. Secure with a padlock. [origin unknown]Paella n. Spanish dish of rice, saffron, chicken, seafood, etc., cooked and served in a large shallow pan. [latin *patella]Paginate v. (-ting) assign numbers to the pages of (a book etc.). pagination n. [latin: related to *page1]Painless adj. Not causing pain. painlessly adv.Oxtail n. Tail of an ox, often used in making soup.Owner-occupier n. Person who owns and occupies a house.Pacify v. (-ies, -ied) 1 appease (a person, anger, etc.). 2 bring (a country etc.) To a state of peace. pacification n. Pacificatory adj.Oxf. Abbr. Oxford.Padding n. Soft material used to pad or stuff.

مترجم بروشور فارسی به کره ای