برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم بروشور مجاری به فارسی

Words of the Day
Porthole n. Aperture (esp. Glazed) in a ship's side for letting in light.Portrait n. 1 drawing, painting, photograph, etc. Of a person or animal, esp. Of the face. 2 description in words. portraitist n. [french: related to *portray] مترجم بروشور مجاری به فارسی Posit v. (-t-) assume as a fact, postulate. [latin: related to *position]Oxf. Abbr. Oxford.Possession n. 1 possessing or being possessed. 2 thing possessed. 3 holding or occupancy. 4 law power or control similar to ownership but which may exist separately from it (prosecuted for possession of drugs). 5 (in pl.) Property, wealth, subject territory, etc. 6 football etc. Control of the ball by a player.Post3 �n. 1 place where a soldier is stationed or which he or she patrols. 2 place of duty. 3 a position taken up by a body of soldiers. B force occupying this. C fort. 4 job, paid employment. 5 = *trading post. �v. 1 place (soldiers, an employee, etc.). 2 appoint to a post or command. [french: related to *post2]Postcard n. Card for sending by post without an envelope.Poster paint n. Gummy opaque paint.Postmark �n. Official mark on a letter, giving the place, date, etc., and cancelling the stamp. �v. Mark (an envelope etc.) With this.Oxtail n. Tail of an ox, often used in making soup.Owner-occupier n. Person who owns and occupies a house.Portrait n. 1 drawing, painting, photograph, etc. Of a person or animal, esp. Of the face. 2 description in words. portraitist n. [french: related to *portray]Oxf. Abbr. Oxford.Possession n. 1 possessing or being possessed. 2 thing possessed. 3 holding or occupancy. 4 law power or control similar to ownership but which may exist separately from it (prosecuted for possession of drugs). 5 (in pl.) Property, wealth, subject territory, etc. 6 football etc. Control of the ball by a player.

مترجم بروشور مجاری به فارسی