برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم بروشور مقدونیه ای

Words of the Day
Pretension n. 1 (often foll. By to) a assertion of a claim. B justifiable claim. 2 pretentiousness. [medieval latin: related to *pretend]Pretzel n. Crisp knot-shaped salted biscuit. [german] مترجم بروشور مقدونیه ای Preview �n. Showing of a film, play, exhibition, etc., before it is seen by the general public. �v. See or show in advance.Oxf. Abbr. Oxford.Price war n. Period of fierce competition among traders cutting prices.Prie-dieu n. (pl. Prie-dieux pronunc. Same) kneeling-desk for prayer. [french, = pray god]Primary �adj. 1 a of the first importance; chief. B fundamental, basic. 2 earliest, original; first in a series. 3 of the first rank in a series; not derived. 4 designating any of the colours red, green, and blue, or (for pigments) red, blue, and yellow, of which all other colours are mixtures. 5 (of education) for children below the age of 11. 6 (primary) geol. Of the lowest series of strata. 7 biol. Of the first stage of development. �n. (pl. -ies) 1 thing that is primary. 2 (in full primary election) (in the us) preliminary election to appoint party conference delegates or to select candidates for a principal (esp. Presidential) election. 3 = *primary feather. primarily adv. [latin: related to *prime1]Prime time n. (in broadcasting) time when audiences are largest.Primus n. Propr. Portable cooking stove burning vaporized oil. [latin, = first]Oxtail n. Tail of an ox, often used in making soup.Owner-occupier n. Person who owns and occupies a house.Pretzel n. Crisp knot-shaped salted biscuit. [german]Oxf. Abbr. Oxford.Price war n. Period of fierce competition among traders cutting prices.

مترجم بروشور مقدونیه ای