برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم بروشور هندی به فارسی

Words of the Day
Talking �adj. 1 that talks, or is able to talk (talking parrot). 2 expressive (talking eyes). �n. In senses of *talk v. talking of while we are discussing.Tally-ho �int. Huntsman's cry on sighting a fox. �n. (pl. -s) cry of this. �v. (-hoes, -hoed) 1 utter a cry of �tally-ho�. 2 indicate (a fox) or urge (hounds) with this cry. [cf. French ta�aut] مترجم بروشور هندی به فارسی Tamper v. (foll. By with) 1 meddle with or change illicitly. 2 exert a secret or corrupt influence upon; bribe. [var. Of *temper]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Tangible adj. 1 perceptible by touch. 2 definite; clearly intelligible; not elusive (tangible proof). tangibility n. Tangibleness n. Tangibly adv. [latin: related to *tangent]Tannery n. (pl. -ies) place where hides are tanned.Taoiseach n. Prime minister of the irish republic. [irish, = chief, leader]Tapestry n. (pl. -ies) 1 a thick fabric in which coloured weft threads are woven to form pictures or designs. B (usu. Wool) embroidery imitating this. C piece of this. 2 events or circumstances etc. Seen as interwoven etc. (life's rich tapestry). tapestried adj. [tapissery from french tapis carpet]Tarboosh n. Cap like a fez. [arabic from persian]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Tally-ho �int. Huntsman's cry on sighting a fox. �n. (pl. -s) cry of this. �v. (-hoes, -hoed) 1 utter a cry of �tally-ho�. 2 indicate (a fox) or urge (hounds) with this cry. [cf. French ta�aut]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Tangible adj. 1 perceptible by touch. 2 definite; clearly intelligible; not elusive (tangible proof). tangibility n. Tangibleness n. Tangibly adv. [latin: related to *tangent]

مترجم بروشور هندی به فارسی