برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم ترکی استانبولی

Words of the Day
Bran n. Grain husks separated from flour. [french]Branch �n. 1 limb of a tree or bough. 2 lateral extension or subdivision, esp. Of a river, road, or railway. 3 subdivision of a family, knowledge, etc. 4 local office etc. Of a large business. �v. (often foll. By off) 1 diverge. 2 divide into branches. branch out extend one's field of interest. [latin branca paw] مترجم ترکی استانبولی Brand �n. 1 a particular make of goods. B identifying trade mark, label, etc. 2 (usu. Foll. By of) characteristic kind (brand of humour). 3 identifying mark burned esp. On livestock. 4 iron used for this. 5 piece of burning or charred wood. 6 stigma; mark of disgrace. 7 poet. Torch. �v. 1 mark with a hot iron. 2 stigmatize (branded him a liar). 3 impress unforgettably. 4 assign a trademark etc. To. [old english]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Brandish v. Wave or flourish as a threat or display. [french from germanic]Brand-new adj. Completely new.Brandy n. (pl. -ies) strong alcoholic spirit distilled from wine or fermented fruit juice. [dutch brandewijn]Brandy butter n. Mixture of brandy, butter, and sugar.Brandy-snap n. Crisp rolled gingerbread wafer usu. Filled with cream.Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]Branch �n. 1 limb of a tree or bough. 2 lateral extension or subdivision, esp. Of a river, road, or railway. 3 subdivision of a family, knowledge, etc. 4 local office etc. Of a large business. �v. (often foll. By off) 1 diverge. 2 divide into branches. branch out extend one's field of interest. [latin branca paw]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Brandish v. Wave or flourish as a threat or display. [french from germanic]

مترجم ترکی استانبولی