برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم حقوقی استونیایی

Words of the Day
Koran n. Islamic sacred book. [arabic, = recitation]Kr symb. Krypton. مترجم حقوقی استونیایی Krugerrand n. S. African gold coin. [kruger, name of a s. African statesman]Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Kudu n. (also koodoo) (pl. Same or -s) african antelope with white stripes and corkscrew-shaped ridged horns. [xhosa]Kv abbr. Kilovolt(s).L abbr. (also l.) 1 left. 2 line. 3 litre(s).Label �n. 1 piece of paper etc. Attached to an object to give information about it. 2 short classifying phrase applied to a person etc. 3 logo, title, or trademark of a company. �v. (-ll-; us -l-) 1 attach a label to. 2 (usu. Foll. By as) assign to a category. 3 replace (an atom) by an atom of a usu. Radioactive isotope as a means of identification. [french]Labour (us & austral. Labor) �n. 1 physical or mental work; exertion. 2 a workers, esp. Manual, considered as a political and economic force. B (labour) labour party. 3 process of childbirth. 4 particular task. �v. 1 work hard; exert oneself. 2 a elaborate needlessly (don't labour the point). B (as laboured adj.) Done with great effort; not spontaneous.Knowledgeable adj. (also knowledgable) well-informed; intelligent. knowledgeability n. Knowledgeably adv.Knockout n. 1 act of making unconscious by a blow. 2 (usu. Attrib.) Boxing etc. Such a blow. 3 competition in which the loser in each round is eliminated (also attrib.: knockout round). 4 colloq. Outstanding or irresistible person or thing.Kr symb. Krypton.Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Kudu n. (also koodoo) (pl. Same or -s) african antelope with white stripes and corkscrew-shaped ridged horns. [xhosa]

مترجم حقوقی استونیایی