برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم حقوقی بنگالی به فارسی

Words of the Day
Pulse2 n. (as sing. Or pl.) 1 edible seeds of various leguminous plants, e.g. Chick-peas, lentils, beans, etc. 2 plant producing these. [latin puls]Punch1 �v. 1 strike, esp. With a closed fist. 2 a pierce a hole in (metal, paper, etc.) As or with a punch. B pierce (a hole) thus. �n. 1 blow with a fist. 2 ability to deliver this. 3 colloq. Vigour, momentum; effective force. 4 tool, machine, or device for punching holes or impressing a design in leather, metal, etc. puncher n. [var. Of pounce emboss] مترجم حقوقی بنگالی به فارسی Punctilio n. (pl. -s) 1 delicate point of ceremony or honour. 2 etiquette of such points. 3 petty formality. [italian and spanish: related to *point]Prong n. Each of two or more projecting pointed parts at the end of a fork etc. [origin unknown]Punishment n. 1 punishing or being punished. 2 loss or suffering inflicted in this. 3 colloq. Severe treatment or suffering.Punt4 n. Chief monetary unit of the republic of ireland. [irish, = pound]Puppy-fat n. Temporary fatness of a child or adolescent.Purge �v. (-ging) 1 (often foll. By of, from) make physically or spiritually clean. 2 remove by cleansing. 3 rid (an organization, party, etc.) Of unacceptable members. 4 a empty (the bowels). B empty the bowels of (a person). 5 law atone for (an offence, esp. Contempt of court). �n. 1 act of purging. 2 purgative. [latin purgo purify]Purlin n. Horizontal beam along the length of a roof. [anglo-latin perlio]Prop2 n. Colloq. = *property 3. [abbreviation]Promissory adj. Conveying or implying a promise. [medieval latin: related to *promise]Punch1 �v. 1 strike, esp. With a closed fist. 2 a pierce a hole in (metal, paper, etc.) As or with a punch. B pierce (a hole) thus. �n. 1 blow with a fist. 2 ability to deliver this. 3 colloq. Vigour, momentum; effective force. 4 tool, machine, or device for punching holes or impressing a design in leather, metal, etc. puncher n. [var. Of pounce emboss]Prong n. Each of two or more projecting pointed parts at the end of a fork etc. [origin unknown]Punishment n. 1 punishing or being punished. 2 loss or suffering inflicted in this. 3 colloq. Severe treatment or suffering.

مترجم حقوقی بنگالی به فارسی