برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

مترجم حقوقی عربی به فارسی

Words of the Day
Stringed adj. (of musical instruments) having strings.Stripling n. Youth not yet fully grown. [from *strip2] مترجم حقوقی عربی به فارسی Strong �adj. (stronger; strongest) 1 able to resist; not easily damaged, overcome, or disturbed. 2 healthy. 3 capable of exerting great force or of doing much; muscular, powerful. 4 forceful in effect (strong wind). 5 firmly held (strong suspicion). 6 (of an argument etc.) Convincing. 7 intense (strong light). 8 formidable (strong candidate). 9 (of a solution or drink etc.) Not very diluted. 10 of a specified number (200 strong). 11 gram. (of a verb) forming inflections by a change of vowel within the stem (e.g. Swim, swam). �adv. Strongly. come on strong behave aggressively. Going strong colloq. Continuing vigorously; in good health etc. strongish adj. Strongly adv. [old english]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Strove past of *strive.'Struth int. (also 'strewth) colloq. Exclamation of surprise. [god's truth]Stud-book n. Book containing the pedigrees of horses.Stuffy adj. (-ier, -iest) 1 (of a room etc.) Lacking fresh air. 2 dull or uninteresting. 3 (of the nose etc.) Stuffed up. 4 dull and conventional. stuffily adv. Stuffiness n.Stunt2 n. 1 something unusual done for publicity. 2 trick or daring feat. [origin unknown]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Stripling n. Youth not yet fully grown. [from *strip2]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Strove past of *strive.

مترجم حقوقی عربی به فارسی