برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم حقوقی فارسی به ازبکی

Words of the Day
Conundrum n. 1 riddle, esp. One with a pun in its answer. 2 hard question. [origin unknown]Convalesce v. (-cing) recover health after illness. [latin valeo be well] مترجم حقوقی فارسی به ازبکی Convection n. Heat transfer by upward movement of a heated and less dense medium. [latin veho vect- carry]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Convene v. (-ning) 1 summon or arrange (a meeting etc.). 2 assemble. [latin venio vent- come]Convenience n. 1 state of being convenient; suitability. 2 useful thing. 3 advantage. 4 lavatory, esp. A public one. at one's convenience at a time or place that suits one. [latin: related to *convene]Convenient adj. 1 a serving one's comfort or interests. B suitable. C free of trouble or difficulty. 2 available or occurring at a suitable time or place. 3 well situated (convenient for the shops). conveniently adv.Conventicle n. Esp. Hist. Secret or unlawful religious meeting, esp. Of dissenters. [latin: related to *convene]Conventional adj. 1 depending on or according with convention. 2 (of a person) bound by social conventions. 3 usual; of agreed significance. 4 not spontaneous or sincere or original. 5 (of weapons etc.) Non-nuclear. conventionalism n. Conventionality n. (pl. -ies). Conventionally adv.Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Convalesce v. (-cing) recover health after illness. [latin valeo be well]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Convene v. (-ning) 1 summon or arrange (a meeting etc.). 2 assemble. [latin venio vent- come]

مترجم حقوقی فارسی به ازبکی