برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم حقوقی فارسی به اسلواکی

Words of the Day
Disingenuous adj. Insincere, not candid. disingenuously adv.Disinter v. (-rr-) dig up (esp. A corpse). disinterment n. مترجم حقوقی فارسی به اسلواکی Disinvest v. Reduce or dispose of one's investment. disinvestment n.D�butante n. (us debutante) (usu. Wealthy) young woman making her social d�but.Disjunctive adj. 1 involving separation. 2 (of a conjunction) expressing an alternative, e.g. Or in is it wet or dry?Diskette n. Computing = *floppy n.Dislodge v. (-ging) disturb or move. dislodgement n.Dismantle v. (-ling) 1 take to pieces; pull down. 2 deprive of defences or equipment.Dismiss v. 1 send away, esp. From one's presence; disperse. 2 terminate the employment of, esp. Dishonourably; sack. 3 put from one's mind or emotions. 4 consider not worth talking or thinking about; treat summarily. 5 law refuse further hearing to (a case). 6 cricket put (a batsman or side) out (usu. For a stated score). dismissal n. [latin mitto miss- send]Decade n. 1 period of ten years. 2 series or group of ten. [greek: related to *deca-]Debut n. (brit. D�but) first public appearance (as a performer etc.). [french]Disinter v. (-rr-) dig up (esp. A corpse). disinterment n.D�butante n. (us debutante) (usu. Wealthy) young woman making her social d�but.Disjunctive adj. 1 involving separation. 2 (of a conjunction) expressing an alternative, e.g. Or in is it wet or dry?

مترجم حقوقی فارسی به اسلواکی