برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم حقوقی فارسی به روسی

Words of the Day
Usage in current use, to and with are generally interchangeable, but with often implies a greater element of formal analysis.Compartment n. 1 space within a larger space, separated by partitions. 2 watertight division of a ship. 3 area of activity etc. Kept apart from others in a person's mind. [latin: related to *part] مترجم حقوقی فارسی به روسی Compartmentalize v. (also -ise) (-zing or -sing) divide into compartments or categories.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Compassion n. Pity inclining one to help or be merciful. [church latin: related to *passion]Compassionate leave n. Leave granted on grounds of bereavement etc.Compatriot n. Fellow-countryman. [latin compatriota]Compendious adj. Comprehensive but brief. [latin: related to *compendium]Compensate v. (-ting) 1 a (often foll. By for) recompense (a person). B recompense (loss, damage, etc.). 2 (usu. Foll. By for a thing) make amends. 3 counterbalance. 4 offset disability or frustration by development in another direction. compensatory adj. [latin pendo pens- weigh]Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Compartment n. 1 space within a larger space, separated by partitions. 2 watertight division of a ship. 3 area of activity etc. Kept apart from others in a person's mind. [latin: related to *part]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Compassion n. Pity inclining one to help or be merciful. [church latin: related to *passion]

مترجم حقوقی فارسی به روسی