برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم حقوقی فارسی به گرجی

Words of the Day
Blighter n. Colloq. Contemptible or annoying person.Blighty n. Mil. Slang england; home. [hindustani, = foreign] مترجم حقوقی فارسی به گرجی Blimey int. Coarse slang expression of surprise, contempt, etc. [(god) blind me!]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Blimp n. 1 (also (colonel) blimp) reactionary person. 2 small non-rigid airship. 3 soundproof cover for a cine-camera. [origin uncertain]Blind �adj. 1 lacking the power of sight. 2 a without adequate foresight, discernment, or information (blind effort). B (often foll. By to) unwilling or unable to appreciate a factor etc. (blind to argument). 3 not governed by purpose or reason (blind forces). 4 reckless (blind hitting). 5 a concealed (blind ditch). B closed at one end. 6 (of flying) using instruments only. 7 cookery (of a flan case etc.) Baked without a filling. �v. 1 deprive of sight. 2 rob of judgement; deceive; overawe. 3 slang go recklessly. �n. 1 screen for a window; awning. 2 thing used to hide the truth. 3 obstruction to sight or light. �adv. Blindly. blindly adv. Blindness n. [old english]Blind alley n. 1 alley closed at one end. 2 futile course.Blind date n. Colloq. Date between two people who have not previously met.Blind drunk adj. Colloq. Extremely drunk.Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]Blighty n. Mil. Slang england; home. [hindustani, = foreign]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Blimp n. 1 (also (colonel) blimp) reactionary person. 2 small non-rigid airship. 3 soundproof cover for a cine-camera. [origin uncertain]

مترجم حقوقی فارسی به گرجی