برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم حقوقی مجاری به فارسی

Words of the Day
Consumption n. 1 consuming or being consumed. 2 amount consumed. 3 use by a particular group (a film unsuitable for children's consumption). 4 archaic tuberculosis of the lungs. 5 purchase and use of goods etc. [french: related to *consume]Cont. Abbr. 1 contents. 2 continued. مترجم حقوقی مجاری به فارسی Contact lens n. Small lens placed directly on the eyeball to correct vision.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Contagion n. 1 a spreading of disease by bodily contact. B contagious disease. 2 moral corruption. [related to *contact]Contain v. 1 hold or be capable of holding within itself; include, comprise. 2 (of measures) be equal to (a gallon contains eight pints). 3 prevent from moving or extending. 4 control or restrain (feelings etc.). 5 (of a number) be divisible by (a factor) without a remainder. [latin teneo hold]Containerize v. (also -ise) (-zing or -sing) pack in or transport by container. containerization n.Contaminate v. (-ting) 1 pollute, esp. With radioactivity. 2 infect. contaminant n. Contamination n. Contaminator n. [latin tamen- related to tango touch]Contemplative �adj. Of or given to (esp. Religious) contemplation; thoughtful. �n. Person devoted to religious contemplation. [latin: related to *contemplate]Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Cont. Abbr. 1 contents. 2 continued.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Contagion n. 1 a spreading of disease by bodily contact. B contagious disease. 2 moral corruption. [related to *contact]

مترجم حقوقی مجاری به فارسی