برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم غیررسمی

Words of the Day
Spirited adj. 1 lively, courageous. 2 (in comb.) In a specified mood (high-spirited). spiritedly adv.Spit and polish n. Colloq. Esp. Military cleaning and polishing. مترجم غیررسمی Splashdown n. Landing of a spacecraft on the sea. splash down v.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Splice �v. (-cing) 1 join (ropes) by interweaving strands. 2 join (pieces of wood or tape etc.) By overlapping. 3 (esp. As spliced adj.) Colloq. Join in marriage. �n. Join made by splicing. splice the main brace naut. Hist. Slang issue an extra tot of rum. [probably dutch splissen]Splodge colloq. �n. Daub, blot, or smear. �v. (-ging) make a splodge on. splodgy adj. [alteration of *splotch]Spoken past part. Of *speak. �adj. (in comb.) Speaking in a specified way (well-spoken). spoken for claimed (this seat is spoken for).Spongy adj. (-ier, -iest) like a sponge, porous, elastic, absorbent. sponginess n.Spoor n. Animal's track or scent. [dutch]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Spit and polish n. Colloq. Esp. Military cleaning and polishing.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Splice �v. (-cing) 1 join (ropes) by interweaving strands. 2 join (pieces of wood or tape etc.) By overlapping. 3 (esp. As spliced adj.) Colloq. Join in marriage. �n. Join made by splicing. splice the main brace naut. Hist. Slang issue an extra tot of rum. [probably dutch splissen]

مترجم غیررسمی