برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم غیررسمی اردو

Words of the Day
Speleology n. The study of caves. [greek spelaion cave]Spermatozoon n. (pl. -zoa) mature sex cell in semen. [from *sperm, greek zoion animal] مترجم غیررسمی اردو Spice �n. 1 aromatic or pungent vegetable substance used to flavour food. 2 spices collectively. 3 a piquant quality. B (foll. By of) slight flavour or suggestion. �v. (-cing) 1 flavour with spice. 2 (foll. By with) enhance (spiced with wit). [french espice]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Spikenard n. 1 tall sweet-smelling indian plant. 2 hist. Perfumed ointment formerly made from this. [medieval latin spica nardi]Spin bowler n. Cricket bowler who imparts spin to a ball.Spinneret n. 1 spinning-organ in a spider etc. 2 device for forming synthetic fibre.Spire n. 1 tapering structure, esp. On a church tower. 2 any tapering thing. [old english]Spirogyra n. Freshwater alga containing spiral bands of chlorophyll. [greek speira coil, guros round]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Spermatozoon n. (pl. -zoa) mature sex cell in semen. [from *sperm, greek zoion animal]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Spikenard n. 1 tall sweet-smelling indian plant. 2 hist. Perfumed ointment formerly made from this. [medieval latin spica nardi]

مترجم غیررسمی اردو