برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم غیررسمی ارمنی به فارسی

Words of the Day
Bridgework n. Dentistry dental structure covering a gap, joined to the teeth on either side.Bridging loan n. Loan to cover the interval between buying a house etc. And selling another. مترجم غیررسمی ارمنی به فارسی Bridle �n. 1 headgear for controlling a horse, including reins and bit. 2 restraining thing. �v. (-ling) 1 put a bridle on. 2 curb, restrain. 3 (often foll. By up) express anger, offence, etc., esp. By throwing up the head and drawing in the chin. [old english]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Bridle-path n. (also bridle-way) rough path for riders or walkers.Brie n. A kind of soft cheese. [brie in n. France]Brief �adj. 1 of short duration. 2 concise; abrupt, brusque. 3 scanty (brief skirt). �n. 1 (in pl.) Short pants. 2 a summary of a case drawn up for counsel. B piece of work for a barrister. 3 instructions for a task. 4 papal letter on discipline. �v. 1 instruct (a barrister) by brief. 2 inform or instruct in advance. hold a brief for argue in favour of. In brief to sum up. briefly adv. Briefness n. [latin brevis short]Briefcase n. Flat document case.Brier1 n. (also briar) wild rose or other prickly bush. [old english]Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]Bridging loan n. Loan to cover the interval between buying a house etc. And selling another.Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Bridle-path n. (also bridle-way) rough path for riders or walkers.

مترجم غیررسمی ارمنی به فارسی