برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

مترجم غیررسمی اسلوونیایی

Words of the Day
Finnic adj. Of the group of peoples or languages related to the finns or finnish.Fipple n. Plug at the mouth-end of a wind instrument. [origin unknown] مترجم غیررسمی اسلوونیایی Fire �n. 1 a combustion of substances with oxygen, giving out light and heat. B flame or incandescence. 2 destructive burning (forest fire). 3 a burning fuel in a grate, furnace, etc. B = *electric fire. C = *gas fire. 4 firing of guns. 5 a fervour, spirit, vivacity. B poetic inspiration. 6 burning heat, fever. �v. (-ring) 1 (often foll. By at, into, on) a shoot (a gun, missile, etc.). B shoot a gun or missile etc. 2 produce (a broadside, salute, etc.) By shooting guns etc. 3 (of a gun etc.) Be discharged. 4 explode or kindle (an explosive). 5 deliver or utter rapidly (fired insults at us). 6 slang dismiss (an employee). 7 set fire to intentionally. 8 catch fire. 9 (of esp. An internal-combustion engine) undergo ignition. 10 supply (a furnace, engine, etc.) With fuel. 11 stimulate; enthuse. 12 bake, dry, or cure (pottery, bricks, tea, tobacco, etc.). 13 become or cause to become heated, excited, red, or glowing. catch fire begin to burn. Fire away colloq. Begin; go ahead. On fire 1 burning. 2 excited. Set fire to (or set on fire) ignite, kindle. Set the world (or thames) on fire do something remarkable or sensational. Under fire 1 being shot at. 2 being rigorously criticized or questioned. [old english]Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Fire-ball n. 1 large meteor. 2 ball of flame or lightning. 3 energetic person.Fire-break n. Obstacle to the spread of fire in a forest etc., esp. An open space.Firecracker n. Us explosive firework.Fire-drill n. Rehearsal of the procedures to be used in case of fire.Fire extinguisher n. Apparatus discharging foam etc. To extinguish a fire.Erg n. Unit of work or energy. [greek ergon work]Eradicate v. (-ting) root out; destroy completely. eradicable adj. Eradication n. Eradicator n. [latin radix -icis root]Fipple n. Plug at the mouth-end of a wind instrument. [origin unknown]Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Fire-ball n. 1 large meteor. 2 ball of flame or lightning. 3 energetic person.

مترجم غیررسمی اسلوونیایی