برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم غیررسمی فارسی به آلبانیایی

Words of the Day
Capsule n. 1 small edible soluble case enclosing medicine. 2 detachable compartment of a spacecraft or nose of a rocket. 3 enclosing membrane in the body. 4 dry fruit that releases its seeds when ripe. 5 (attrib.) Concise; condensed. capsular adj. [latin capsa case]Capsulize v. (also -ise) (-zing or -sing) put (information etc.) In compact form. مترجم غیررسمی فارسی به آلبانیایی Capt. Abbr. Captain.Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Captain �n. 1 a chief, leader. B leader of a team. 2 a commander of a ship. B pilot of a civil aircraft. 3 army officer next above lieutenant. �v. Be captain of; lead. captaincy n. (pl. -ies). [latin caput head]Caption �n. 1 wording appended to an illustration, cartoon, etc. 2 wording on a cinema or television screen. 3 heading of a chapter, article, etc. �v. Provide with a caption. [latin capio take]Captious adj. Fault-finding. [latin: related to *caption]Captivate v. (-ting) fascinate; charm. captivation n. [latin: related to *captive]Captive �n. Confined or imprisoned person or animal. �adj. 1 taken prisoner; restrained. 2 unable to escape (captive audience). captivity n. [latin capio capt- take]Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]Capsulize v. (also -ise) (-zing or -sing) put (information etc.) In compact form.Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Captain �n. 1 a chief, leader. B leader of a team. 2 a commander of a ship. B pilot of a civil aircraft. 3 army officer next above lieutenant. �v. Be captain of; lead. captaincy n. (pl. -ies). [latin caput head]

مترجم غیررسمی فارسی به آلبانیایی