برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم غیررسمی فارسی به استونیایی

Words of the Day
Surface tension n. Tension of the surface-film of a liquid, tending to minimize its surface area.Surname n. Family name, usu. Inherited or acquired by marriage. [obsolete surnoun from anglo-french: related to *sur-1] مترجم غیررسمی فارسی به استونیایی Surroundings n.pl. Objects or conditions around or affecting a person or thing; environment.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sushi n. Japanese dish of balls of cold rice topped with raw fish etc. [japanese]Suss v. Slang (also sus) (-ss-) (usu. Foll. By out) 1 investigate, inspect. 2 work out; realize. on suss on suspicion (of having committed a crime). [abbreviation]Swagger �v. Walk or behave arrogantly. �n. Swaggering gait or manner. [from *swag]Swank colloq. �n. Ostentation, swagger. �v. Show off. swanky adj (-ier, -iest). [origin uncertain]Swatch n. 1 sample, esp. Of cloth. 2 collection of samples. [origin unknown]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Surname n. Family name, usu. Inherited or acquired by marriage. [obsolete surnoun from anglo-french: related to *sur-1]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sushi n. Japanese dish of balls of cold rice topped with raw fish etc. [japanese]

مترجم غیررسمی فارسی به استونیایی