برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم غیررسمی فارسی به بلغاری

Words of the Day
Tell-tale n. 1 person who reveals secrets about another. 2 (attrib.) That reveals or betrays (tell-tale smile). 3 automatic monitoring or registering device.Tempest n. Violent storm. [latin tempus time] مترجم غیررسمی فارسی به بلغاری Tempting adj. Attractive, inviting. temptingly adv.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Tend2 v. Take care of, look after (an invalid, sheep, a machine etc.). [from *attend]Tendon n. Cord of strong connective tissue attaching a muscle to a bone etc. tendinitis n. [latin tendo stretch]Tenosynovitis n. Injury of esp. A wrist tendon resulting from repetitive strain. [greek tenon tendon, *synovia]Tenterhook n. Hook to which cloth is fastened on a tenter. on tenterhooks in a state of suspense or agitation due to uncertainty.Teredo n. (pl. -s) bivalve mollusc that bores into submerged timbers of ships etc. [latin from greek]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Tempest n. Violent storm. [latin tempus time]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Tend2 v. Take care of, look after (an invalid, sheep, a machine etc.). [from *attend]

مترجم غیررسمی فارسی به بلغاری