برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم غیررسمی فارسی به ترکی استانبولی

Words of the Day
Special edition n. Extra late edition of a newspaper.Specific gravity n. = *relative density. مترجم غیررسمی فارسی به ترکی استانبولی Spectator n. Person who watches a show, game, incident, etc. spectate v. (-ting) informal. [latin: related to *spectacle]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sped past and past part. Of *speed.Speedwell n. Small plant with bright blue flowers. [from *speed, *well1]Sperm n. (pl. Same or -s) 1 = *spermatozoon. 2 semen. [greek sperma -mat-]Sphincter n. Ring of muscle surrounding and closing an opening in the body. [greek sphiggo bind tight]Spike1 �n. 1 a sharp point. B pointed piece of metal, esp. The top of an iron railing. 2 a metal point in the sole of a running-shoe to prevent slipping. B (in pl.) Spiked running-shoes. 3 pointed metal rod used for filing rejected news items. 4 large nail. �v. (-king) 1 put spikes on or into. 2 fix on a spike. 3 colloq. A lace (a drink) with alcohol etc. B contaminate with something added. 4 colloq. Reject (a newspaper story). spike a person's guns spoil his or her plans. [low german or dutch: related to *spoke1]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Specific gravity n. = *relative density.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sped past and past part. Of *speed.

مترجم غیررسمی فارسی به ترکی استانبولی