برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم غیررسمی فرانسوی به فارسی

Words of the Day
Preference shares n.pl. (also preference stock n.sing.) Shares or stock whose entitlement to dividend takes precedence over that of ordinary shares.Prejudge v. (-ging) form a premature judgement on (a person, issue, etc.). مترجم غیررسمی فرانسوی به فارسی Premature adj. 1 a occurring or done before the usual or proper time (a premature decision). B too hasty. 2 (of a baby) born (esp. Three or more weeks) before the end of gestation. prematurely adv. [latin: related to *pre-, *mature]Oxf. Abbr. Oxford.Premium n. 1 amount to be paid for a contract of insurance. 2 sum added to interest, wages, price, etc. 3 reward or prize. 4 (attrib.) (of a commodity) of the best quality and therefore more expensive. at a premium 1 highly valued; above the usual or nominal price. 2 scarce and in demand. [latin praemium reward]Prepaid past and past part. Of *prepay.Preponderate v. (-ting) (often foll. By over) be greater in influence, quantity, or number; predominate. preponderance n. Preponderant adj. [latin pondus -der- weight]Usage prerequisite is sometimes confused with perquisite which means �an extra profit, allowance, or right�.Prescient adj. Having foreknowledge or foresight. prescience n. [latin praescio know before]Oxtail n. Tail of an ox, often used in making soup.Owner-occupier n. Person who owns and occupies a house.Prejudge v. (-ging) form a premature judgement on (a person, issue, etc.).Oxf. Abbr. Oxford.Premium n. 1 amount to be paid for a contract of insurance. 2 sum added to interest, wages, price, etc. 3 reward or prize. 4 (attrib.) (of a commodity) of the best quality and therefore more expensive. at a premium 1 highly valued; above the usual or nominal price. 2 scarce and in demand. [latin praemium reward]

مترجم غیررسمی فرانسوی به فارسی