برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم غیررسمی هندی

Words of the Day
Blender n. Machine for liquidizing, chopping, or pur�eing food.Blenny n. (pl. -ies) small spiny-finned scaleless marine fish. [greek blennos mucus] مترجم غیررسمی هندی Bless v. (past and past part. Blessed, poet. Blest) 1 ask god to look favourably on, esp. By making the sign of the cross over. 2 consecrate (food etc.). 3 glorify (god). 4 attribute one's good luck to (stars etc.); thank. 5 (usu. In passive) make happy or successful (blessed with children). bless me (or my soul) exclamation of surprise etc. Bless you! Exclamation of endearment, gratitude, etc., or to a person who has just sneezed. [old english]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Blessed adj. (also poet. Blest) 1 holy. 2 euphem. Cursed (blessed nuisance!). 3 rc ch. Beatified. blessedness n.Blessing n. 1 invocation of (esp. Divine) favour. 2 grace said at a meal. 3 benefit.Blether var. Of *blather.Blew past of *blow1.Blether var. Of *blather.Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]Blenny n. (pl. -ies) small spiny-finned scaleless marine fish. [greek blennos mucus]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Blessed adj. (also poet. Blest) 1 holy. 2 euphem. Cursed (blessed nuisance!). 3 rc ch. Beatified. blessedness n.

مترجم غیررسمی هندی