برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

مترجم غیررسمی ویتنامی

Words of the Day
Outflow n. 1 outward flow. 2 amount that flows out.Outlast v. Last longer than. مترجم غیررسمی ویتنامی Outmaneuver v. (brit. -manoeuvre) secure an advantage over by skilful manoeuvring.Milky way n. Luminous band of stars; the galaxy.Outpatient n. Non-resident hospital patient.Outr� adj. Eccentric, unconventional. [french, past part. Of outrer: see *outrage]Outside �n. 1 external side or surface; outer parts. 2 external appearance; outward aspect. 3 position on the outer side (gate opens from the outside). �adj. 1 a of, on, or nearer the outside; outer. B not in the main building (outside toilet). 2 not belonging to a particular group or organization (outside help). 3 (of a chance etc.) Remote; very unlikely. 4 (of an estimate etc.) The greatest or highest possible (the outside price). 5 (of a player in football etc.) Positioned nearest to the edge of the field (outside left). �adv. 1 on or to the outside. 2 in or to the open air. 3 not within, enclosed, or included. 4 slang not in prison. �prep. 1 not in; to or at the exterior of. 2 external to, not included in, beyond the limits of. at the outside (of an estimate etc.) At the most. From the outside from an objective or impartial standpoint.Outspoken adj. Saying openly what one thinks; frank. outspokenly adv. Outspokenness n.Out-tray n. Tray for outgoing documents etc.Millet n. 1 cereal plant bearing small nutritious seeds. 2 seed of this. [latin milium]Milk-powder n. Dehydrated milk.Outlast v. Last longer than.Milky way n. Luminous band of stars; the galaxy.Outpatient n. Non-resident hospital patient.

مترجم غیررسمی ویتنامی