برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم فارسی به رومانیایی

Words of the Day
Stickler n. (foll. By for) person who insists on something (stickler for accuracy). [obsolete stickle be umpire]Stiletto n. (pl. -s) 1 short dagger. 2 (in full stiletto heel) a long tapering heel of a shoe. B shoe with such a heel. 3 pointed instrument for making eyelets etc. [italian diminutive: related to *style] مترجم فارسی به رومانیایی Stimulus n. (pl. -li) thing that rouses to activity. [latin, = goad]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stipendiary �adj. Receiving a stipend. �n. (pl. -ies) person receiving a stipend. [latin: related to *stipend]Stitch in time n. Timely remedy.Stock-in-trade n. 1 requisite(s) of a trade or profession. 2 characteristic or essential product; characteristic behaviour, actions, etc.Stodgy adj. (-ier, -iest) 1 (of food) heavy and glutinous. 2 dull and uninteresting. stodgily adv. Stodginess n.Stolid adj. Not easily excited or moved; impassive, unemotional. stolidity n. Stolidly adv. [latin]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Stiletto n. (pl. -s) 1 short dagger. 2 (in full stiletto heel) a long tapering heel of a shoe. B shoe with such a heel. 3 pointed instrument for making eyelets etc. [italian diminutive: related to *style]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stipendiary �adj. Receiving a stipend. �n. (pl. -ies) person receiving a stipend. [latin: related to *stipend]

مترجم فارسی به رومانیایی