برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم فارسی به لهستانی

Words of the Day
Counter-intelligence n. = *counter-espionage.Countermeasure n. Action taken to counteract a danger, threat, etc. مترجم فارسی به لهستانی Counterpane n. Bedspread. [medieval latin culcita puncta quilted mattress]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Counterpoint n. 1 a art or practice of combining melodies according to fixed rules. B melody combined with another. 2 contrasting argument, plot, literary theme, etc. [medieval latin contrapunctum marked opposite]Counter-productive adj. Having the opposite of the desired effect.Countersign �v. Add a signature to (a document already signed by another). �n. 1 password spoken to a person on guard. 2 mark used for identification etc. [italian: related to *sign]Counter-tenor n. 1 male alto singing-voice. 2 singer with this voice. [italian: related to *contra-]Counterweight n. Counterbalancing weight.Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Countermeasure n. Action taken to counteract a danger, threat, etc.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Counterpoint n. 1 a art or practice of combining melodies according to fixed rules. B melody combined with another. 2 contrasting argument, plot, literary theme, etc. [medieval latin contrapunctum marked opposite]

مترجم فارسی به لهستانی