برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم مهندسی ایسلندی به فارسی

Words of the Day
Summing-up n. 1 judge's review of evidence given to a jury. 2 recapitulation of the main points of an argument etc.Sunbed n. 1 long lightweight, usu. Folding, chair for sunbathing. 2 bed for lying on under a sun-lamp. مترجم مهندسی ایسلندی به فارسی Sunfish n. (pl. Same or -es) any of various almost spherical fish.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sunrise n. 1 sun's rising. 2 time of this.Sup- prefix assim. Form of *sub- before p.Superconductivity n. Physics property of zero electrical resistance in some substances at very low absolute temperatures. superconducting adj.Superintend v. Supervise, direct. superintendence n.Supersede v. (-ding) 1 take the place of. 2 replace with another person or thing. supersession n. [latin supersedeo]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Sunbed n. 1 long lightweight, usu. Folding, chair for sunbathing. 2 bed for lying on under a sun-lamp.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sunrise n. 1 sun's rising. 2 time of this.

مترجم مهندسی ایسلندی به فارسی