برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم مهندسی بلغاری

Words of the Day
Tarry2 v. (-ies, -ied) archaic linger, stay, wait. [origin unknown]Tartar sauce n. Sauce of mayonnaise and chopped gherkins, capers, etc. [from *tartar] مترجم مهندسی بلغاری Tasteless adj. 1 lacking flavour. 2 having, or done in, bad taste. tastelessly adv. Tastelessness n.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Tattoo1 n. 1 evening drum or bugle signal recalling soldiers to quarters. 2 elaboration of this with music and marching as an entertainment. 3 rhythmic tapping or drumming. [earlier tap-too from dutch taptoe, literally �close the tap� (of the cask)]Tawdry adj. (-ier, -iest) showy but worthless; gaudy. tawdrily adv. Tawdriness n. [tawdry lace from st audrey's lace]Taxi �n. (pl. -s) (in full taxi-cab) car licensed to ply for hire and usu. Fitted with a taximeter. �v. (-xis, -xied, -xiing or -xying) 1 (of an aircraft or pilot) drive on the ground before take-off or after landing. 2 go or convey in a taxi. [abbreviation of taximeter cab]T.b.a. Abbr. To be announced.Teach v. (past and past part. Taught) 1 a give systematic information, instruction, or training to (a person) or about (a subject or skill) (taught me to swim). B (absol.) Practise this professionally. C communicate, instruct in (suffering taught me patience). 2 advocate as a moral etc. Principle (taught forgiveness). 3 (foll. By to + infin.) A instruct (a person) by example or punishment (that will teach you not to disobey). B colloq. Discourage (a person) from (that will teach you to laugh). teachable adj. [old english]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Tartar sauce n. Sauce of mayonnaise and chopped gherkins, capers, etc. [from *tartar]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Tattoo1 n. 1 evening drum or bugle signal recalling soldiers to quarters. 2 elaboration of this with music and marching as an entertainment. 3 rhythmic tapping or drumming. [earlier tap-too from dutch taptoe, literally �close the tap� (of the cask)]

مترجم مهندسی بلغاری