برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم مهندسی بنگالی به فارسی

Words of the Day
Spat3 n. Colloq. Petty or brief quarrel. [probably imitative]Speaker n. 1 person who speaks, esp. In public. 2 person who speaks a specified language (esp. In comb.: a french-speaker). 3 (speaker) presiding officer in a legislative assembly, esp. The house of commons. 4 = *loudspeaker. مترجم مهندسی بنگالی به فارسی Special delivery n. Delivery of mail outside the normal delivery schedule.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Specification n. 1 act of specifying. 2 (esp. In pl.) Detail of the design and materials etc. Of work done or to be done. [medieval latin: related to *specify]Spectacular �adj. Striking, impressive, lavish. �n. Spectacular show. spectacularly adv.Speculum n. (pl. -la) 1 instrument for dilating orifices of the body. 2 mirror of polished metal in a telescope. [latin, = mirror]Speedway n. 1 a motor-cycle racing. B arena for this. 2 us road or track for fast traffic.Spendthrift �n. Extravagant person. �adj. Extravagant.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Speaker n. 1 person who speaks, esp. In public. 2 person who speaks a specified language (esp. In comb.: a french-speaker). 3 (speaker) presiding officer in a legislative assembly, esp. The house of commons. 4 = *loudspeaker.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Specification n. 1 act of specifying. 2 (esp. In pl.) Detail of the design and materials etc. Of work done or to be done. [medieval latin: related to *specify]

مترجم مهندسی بنگالی به فارسی