برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم مهندسی ترکمن به فارسی

Words of the Day
Breast-stroke n. Swimming stroke made by extending both arms forward and sweeping them back.Breastwork n. Low temporary defence or parapet. مترجم مهندسی ترکمن به فارسی Breath n. 1 a air drawn into or expelled from the lungs. B one respiration of air. C breath as perceived by the senses. 2 a slight movement of air. B whiff (of perfume etc.). 3 whisper, murmur (esp. Of scandal). catch one's breath 1 cease breathing momentarily in surprise etc. 2 rest to restore normal breathing. Hold one's breath cease breathing temporarily. Out of breath gasping for air, esp. After exercise. Take one's breath away surprise, delight, etc. Under one's breath in a whisper. [old english]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Breathalyser n. (also -lyzer) propr. Instrument for measuring alcohol levels in the breath exhaled into it. breathalyse v. (also -lyze) (-sing or -zing). [from *breath, *analyse]Breathe v. (-thing) 1 draw air into and expel it from the lungs. 2 be or seem alive. 3 a utter or sound (esp. Quietly). B express (breathed defiance). 4 pause. 5 send out or take in (as if) with the breath (breathed new life into them; breathed whisky). 6 (of wine etc.) Be exposed to the air. breathe again (or freely) feel relief.Breather n. 1 colloq. Brief pause for rest. 2 brief period in the fresh air.Breathing-space n. Time to recover; pause.Breathless adj. 1 panting, out of breath. 2 holding the breath. 3 still, windless. breathlessly adv.Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]Breastwork n. Low temporary defence or parapet.Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Breathalyser n. (also -lyzer) propr. Instrument for measuring alcohol levels in the breath exhaled into it. breathalyse v. (also -lyze) (-sing or -zing). [from *breath, *analyse]

مترجم مهندسی ترکمن به فارسی