برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم مهندسی سوئدی به فارسی

Words of the Day
Stilted adj. 1 (of literary style etc.) Stiff and unnatural; bombastic. 2 standing on stilts.Stinker n. Slang objectionable or difficult person or thing. مترجم مهندسی سوئدی به فارسی Stirrup-cup n. Cup of wine etc. Offered to a departing traveller, orig. A rider.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stockholder n. Owner of stocks or shares.Stocktaking n. 1 making an inventory of stock. 2 review of one's position etc.Stol abbr. Short take-off and landing.Stone �n. 1 a solid non-metallic mineral matter; rock. B small piece of this. 2 (often in comb.) Piece of stone of a definite shape or for a particular purpose. 3 a thing resembling stone, e.g. The hard case of the kernel in some fruits. B (often in pl.) Hard morbid concretion in the body. 4 (pl. Same) unit of weight equal to 14 lb. 5 = *precious stone. 6 (attrib.) Made of stone. �v. (-ning) 1 pelt with stones. 2 remove the stones from (fruit). cast (or throw) stones speak ill of a person. Leave no stone unturned try all possible means. A stone's throw a short distance. [old english]Stonewall v. 1 obstruct (a discussion or investigation) with evasive answers etc. 2 cricket bat with excessive caution.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Stinker n. Slang objectionable or difficult person or thing.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stockholder n. Owner of stocks or shares.

مترجم مهندسی سوئدی به فارسی