برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم مهندسی فارسی به آلبانیایی

Words of the Day
Reissue �v. (-ues, -ued, -uing) issue again or in a different form. �n. New issue, esp. Of a previously published book.Relabel v. (-ll-; us -l-) label (esp. A commodity) again or differently. مترجم مهندسی فارسی به آلبانیایی Relativity n. 1 being relative. 2 physics a (special theory of relativity) theory based on the principle that all motion is relative and that light has a constant velocity. B (general theory of relativity) theory extending this to gravitation and accelerated motion.Prong n. Each of two or more projecting pointed parts at the end of a fork etc. [origin unknown]Relentless adj. Unrelenting, oppressively constant. relentlessly adv.Relieve v. (-ving) 1 bring or give relief to. 2 mitigate the tedium or monotony of. 3 release (a person) from a duty by acting as or providing a substitute. 4 (foll. By of) take (esp. A burden or duty) away from (a person). relieve one's feelings use strong language or vigorous behaviour when annoyed. Relieve oneself urinate or defecate. relieved adj. [latin relevo raise again, alleviate]Relive v. (-ving) live (an experience etc.) Over again, esp. In the imagination.Remake �v. (-king; past and past part. Remade) make again or differently. �n. Thing that has been remade, esp. A cinema film.Remember v. 1 (often foll. By to + infin. Or that + clause) keep in the memory; not forget. 2 (also absol.) Bring back into one's thoughts. 3 think of or acknowledge (a person), esp. In making a gift etc. 4 (foll. By to) convey greetings from (one person) to (another) (remember me to john). [latin: related to *memory]Prop2 n. Colloq. = *property 3. [abbreviation]Promissory adj. Conveying or implying a promise. [medieval latin: related to *promise]Relabel v. (-ll-; us -l-) label (esp. A commodity) again or differently.Prong n. Each of two or more projecting pointed parts at the end of a fork etc. [origin unknown]Relentless adj. Unrelenting, oppressively constant. relentlessly adv.

مترجم مهندسی فارسی به آلبانیایی