برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم مهندسی فارسی به اسلوونیایی

Words of the Day
Tall story n. Colloq. Extravagant story that is difficult to believe.Tam-o'-shanter n. Floppy round esp. Woollen beret, of scottish origin. [hero of a poem by burns] مترجم مهندسی فارسی به اسلوونیایی Tangential adj. 1 of or along a tangent. 2 divergent. 3 peripheral. tangentially adv.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Tanker n. Ship, aircraft, or road vehicle for carrying liquids, esp. Oil, in bulk.Tantra n. Any of a class of hindu or buddhist mystical or magical writings. [sanskrit, = doctrine]Taper �n. 1 wick coated with wax etc. For conveying a flame. 2 slender candle. �v. (often foll. By off) 1 diminish or reduce in thickness towards one end. 2 make or become gradually less. [old english]Tarantella n. 1 whirling s. Italian dance. 2 music for this. [italian from taranto in italy]Tarnish �v. 1 (cause to) lose lustre. 2 impair (one's reputation etc.). �n. 1 loss of lustre, esp. As a film on a metal's surface. 2 blemish, stain. [french ternir from terne dark]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Tam-o'-shanter n. Floppy round esp. Woollen beret, of scottish origin. [hero of a poem by burns]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Tanker n. Ship, aircraft, or road vehicle for carrying liquids, esp. Oil, in bulk.

مترجم مهندسی فارسی به اسلوونیایی