برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم مهندسی فارسی به انگلیسی

Words of the Day
Loose-leaf adj. (of a notebook etc.) With pages that can be removed and replaced.Loquacious adj. Talkative. loquacity n. [latin loquor speak] مترجم مهندسی فارسی به انگلیسی Lordly adj. (-ier, -iest) 1 haughty, imperious. 2 suitable for a lord. lordliness n.Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Lords spiritual n.pl. Bishops in the house of lords.Lose v. (-sing; past and past part. Lost) 1 be deprived of or cease to have, esp. By negligence. 2 be deprived of (a person) by death. 3 become unable to find, follow, or understand (lose one's way). 4 let or have pass from one's control or reach (lost my chance; lost his composure). 5 be defeated in (a game, lawsuit, battle, etc.). 6 get rid of (lost our pursuers; lose weight). 7 forfeit (a right to a thing). 8 spend (time, efforts, etc.) To no purpose.Usage in sense 1a, a lot of is somewhat informal, but acceptable in serious writing, whereas lots of is not acceptable.Lotus-eater n. Person given to indolent enjoyment.Lounge bar n. More comfortable bar in a pub etc.Knowledgeable adj. (also knowledgable) well-informed; intelligent. knowledgeability n. Knowledgeably adv.Knockout n. 1 act of making unconscious by a blow. 2 (usu. Attrib.) Boxing etc. Such a blow. 3 competition in which the loser in each round is eliminated (also attrib.: knockout round). 4 colloq. Outstanding or irresistible person or thing.Loquacious adj. Talkative. loquacity n. [latin loquor speak]Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Lords spiritual n.pl. Bishops in the house of lords.

مترجم مهندسی فارسی به انگلیسی