برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم مهندسی فارسی به چکی

Words of the Day
Submarine �n. Vessel, esp. An armed warship, capable of operating under water. �attrib. Adj. Existing, occurring, done, or used under the sea. submariner n.Sub-plot n. Secondary plot in a play etc. مترجم مهندسی فارسی به چکی Subset n. Set of which all the elements are contained in another set.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Substantial adj. 1 a of real importance or value. B large in size or amount. 2 solid; sturdy. 3 commercially successful; wealthy. 4 essential; largely true. 5 real; existing. substantially adv. [latin: related to *substance]Subtitle �n. 1 secondary or additional title of a book etc. 2 caption on a film etc., esp. Translating dialogue. �v. (-ling) provide with a subtitle or subtitles.Subzero adj. (esp. Of temperature) lower than zero.Succulent �adj. 1 juicy; palatable. 2 bot. (of a plant, its leaves, or stems) thick and fleshy. �n. Bot. Succulent plant. succulence n. [latin succus juice]Sudden adj. Done or occurring unexpectedly or abruptly. all of a sudden suddenly. suddenly adv. Suddenness n. [latin subitaneus]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Sub-plot n. Secondary plot in a play etc.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Substantial adj. 1 a of real importance or value. B large in size or amount. 2 solid; sturdy. 3 commercially successful; wealthy. 4 essential; largely true. 5 real; existing. substantially adv. [latin: related to *substance]

مترجم مهندسی فارسی به چکی