برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

مترجم مهندسی مجاری به فارسی

Words of the Day
Pit-head n. 1 top of a mineshaft. 2 area surrounding this (also attrib.: pit-head ballot).Pittance n. Very small allowance or remuneration. [romanic: related to *pity] مترجم مهندسی مجاری به فارسی Pizzicato mus. �adv. Plucking. �adj. (of a note, passage, etc.) Performed pizzicato. �n. (pl. -s or -ti) note, passage, etc. Played pizzicato. [italian]Oxf. Abbr. Oxford.Place-name n. Name of a town, village, etc.Plaid n. 1 (often attrib.) Chequered or tartan, esp. Woollen, twilled cloth (plaid skirt). 2 long piece of this worn over the shoulder in highland scottish costume. [gaelic]Plain-spoken adj. Frank.Plane3 n. Tall tree with maple-like leaves and bark which peels in uneven patches. [greek platanos]Plant �n. 1 a organism usu. Containing chlorophyll enabling it to live wholly on inorganic substances, and lacking the power of voluntary movement. B small organism of this kind, as distinguished from a shrub or tree. 2 a machinery, fixtures, etc., used in industry. B factory. 3 colloq. Something deliberately placed so as to incriminate another. �v. 1 place (seeds, plants, etc.) In soil for growing. 2 (often foll. By in, on, etc.) Put or fix in position. 3 (often refl.) Station (a person etc.), esp. As a spy. 4 cause (an idea etc.) To be established, esp. In another person's mind. 5 deliver (a blow, kiss, etc.) With a deliberate aim. 6 colloq. Place (something incriminating) for later discovery. plant out transfer from a pot or frame to the open ground; set out (seedlings) at intervals. plantlike adj. [latin planta]Oxtail n. Tail of an ox, often used in making soup.Owner-occupier n. Person who owns and occupies a house.Pittance n. Very small allowance or remuneration. [romanic: related to *pity]Oxf. Abbr. Oxford.Place-name n. Name of a town, village, etc.

مترجم مهندسی مجاری به فارسی