برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

مترجم مهندسی مقدونیه ای به فارسی

Words of the Day
Repast n. Formal 1 meal. 2 food and drink for this. [latin repasco -past- feed]Repertory n. (pl. -ies) 1 performance of various plays for short periods by one company. 2 repertory theatres collectively. 3 store or collection, esp. Of information, instances, etc. 4 = *repertoire. [latin reperio find] مترجم مهندسی مقدونیه ای به فارسی Replenish v. 1 (often foll. By with) fill up again. 2 renew (a supply etc.). replenishment n. [french plenir from plein full]Prong n. Each of two or more projecting pointed parts at the end of a fork etc. [origin unknown]Repose1 �n. 1 cessation of activity, excitement, or toil. 2 sleep. 3 peaceful or quiescent state; tranquillity. �v. (-sing) 1 (also refl.) Lie down in rest. 2 (often foll. By in, on) lie, be lying or laid, esp. In sleep or death. [latin: related to *pause]Represent2 v. Submit (a cheque etc.) Again for payment.Reprise n. 1 repeated passage in music. 2 repeated item in a musical programme. [french: related to *reprieve]Reprove v. (-ving) formal rebuke (a person, conduct, etc.). [latin: related to *reprobate]Repulsion n. 1 aversion, disgust. 2 physics tendency of bodies to repel each other.Prop2 n. Colloq. = *property 3. [abbreviation]Promissory adj. Conveying or implying a promise. [medieval latin: related to *promise]Repertory n. (pl. -ies) 1 performance of various plays for short periods by one company. 2 repertory theatres collectively. 3 store or collection, esp. Of information, instances, etc. 4 = *repertoire. [latin reperio find]Prong n. Each of two or more projecting pointed parts at the end of a fork etc. [origin unknown]Repose1 �n. 1 cessation of activity, excitement, or toil. 2 sleep. 3 peaceful or quiescent state; tranquillity. �v. (-sing) 1 (also refl.) Lie down in rest. 2 (often foll. By in, on) lie, be lying or laid, esp. In sleep or death. [latin: related to *pause]

مترجم مهندسی مقدونیه ای به فارسی