برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم مهندسی چکی به فارسی

Words of the Day
Lake district n. (also the lakes) region of lakes in cumbria.Lambaste v. (-ting) (also lambast) colloq. Thrash, beat. [from *lam, *baste1] مترجم مهندسی چکی به فارسی Lament �n. 1 passionate expression of grief. 2 song etc. Of mourning etc. �v. (also absol.) 1 express or feel grief for or about. 2 (as lamented adj.) Used to refer to a recently dead person. lament for (or over) mourn or regret. [latin lamentor]Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Lampblack n. Pigment made from soot.Lancastrian �n. 1 native of lancashire or lancaster. 2 hist. Member or supporter of the house of lancaster in the wars of the roses. �adj. Of or concerning lancashire or lancaster, or the house of lancaster. [lancaster in lancashire]Land �n. 1 solid part of the earth's surface. 2 a expanse of country; ground, soil. B this in relation to its use, quality, etc., or as a basis for agriculture. 3 country, nation, state. 4 a landed property. B (in pl.) Estates. �v. 1 a set or go ashore. B (often foll. By at) disembark. 2 bring (an aircraft) to the ground or another surface. 3 alight on the ground etc. 4 bring (a fish) to land. 5 (also refl.; often foll. By up) colloq. Bring to, reach, or find oneself in a certain situation or place. 6 colloq. A deal (a person etc. A blow etc.). B (foll. By with) present (a person) with (a problem, job, etc.). 7 colloq. Win or obtain (a prize, job, etc.). how the land lies what is the state of affairs. Land on one's feet attain a good position, job, etc., by luck. landless adj. [old english]Landing n. 1 platform at the top of or part way up a flight of stairs. 2 coming to land. 3 place where ships etc. Land.Landlord n. 1 man who owns and lets land or premises. 2 man who keeps a public house, boarding-house, etc.Knowledgeable adj. (also knowledgable) well-informed; intelligent. knowledgeability n. Knowledgeably adv.Knockout n. 1 act of making unconscious by a blow. 2 (usu. Attrib.) Boxing etc. Such a blow. 3 competition in which the loser in each round is eliminated (also attrib.: knockout round). 4 colloq. Outstanding or irresistible person or thing.Lambaste v. (-ting) (also lambast) colloq. Thrash, beat. [from *lam, *baste1]Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Lampblack n. Pigment made from soot.

مترجم مهندسی چکی به فارسی