برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم نپالی

Words of the Day
Prepack v. (also pre-package) pack (goods) on the site of production or before retail.Preplan v. (-nn-) plan in advance. مترجم نپالی Prerequisite �adj. Required as a precondition. �n. Prerequisite thing.Oxf. Abbr. Oxford.Preschool adj. Of the time before a child is old enough to go to school.Present1 �adj. 1 (usu. Predic.) Being in the place in question. 2 a now existing, occurring, or being such. B now being considered etc. (in the present case). 3 gram. Expressing an action etc. Now going on or habitually performed (present participle). �n. (prec. By the) 1 the time now passing (no time like the present). 2 gram. Present tense. at present now. By these presents law by this document. For the present just now; for the time being. [latin praesens -ent-]Preserve �v. (-ving) 1 keep safe or free from decay etc. 2 maintain (a thing) in its existing state. 3 retain (a quality or condition). 4 treat (food) to prevent decomposition or fermentation. 5 keep (game etc.) Undisturbed for private use. �n. (in sing. Or pl.) 1 preserved fruit; jam. 2 place where game etc. Is preserved. 3 sphere of activity regarded as a person's own. preservation n. [latin servo keep]Press agent n. Person employed to obtain advertising and press publicity.Pressure �n. 1 a exertion of continuous force on or against a body by another in contact with it. B force exerted. C amount of this (expressed by the force on a unit area) (atmospheric pressure). 2 urgency (work under pressure). 3 affliction or difficulty (under financial pressure). 4 constraining influence (put pressure on us). �v. (-ring) (often foll. By into) apply (esp. Moral) pressure to; coerce; persuade. [latin: related to *press1]Oxtail n. Tail of an ox, often used in making soup.Owner-occupier n. Person who owns and occupies a house.Preplan v. (-nn-) plan in advance.Oxf. Abbr. Oxford.Preschool adj. Of the time before a child is old enough to go to school.

مترجم نپالی