برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم هندی

Words of the Day
Corn-cob n. Cylindrical centre of a maize ear on which the grains grow.Corn dolly n. Figure of plaited straw. مترجم هندی Corned adj. (esp. Of beef) preserved in salt or brine. [from *corn1]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Corner �n. 1 place where converging sides or edges meet. 2 projecting angle, esp. Where two streets meet. 3 internal space or recess formed by the meeting of two sides, esp. Of a room. 4 difficult position, esp. One with no escape. 5 secluded place. 6 region or quarter, esp. A remote one. 7 action or result of buying or controlling the whole stock of a commodity. 8 boxing & wrestling corner of the ring where a contestant rests between rounds. 9 football & hockey free kick or hit from the corner of a pitch. �v. 1 force into a difficult or inescapable position. 2 establish a corner in (a commodity). 3 (esp. Of or in a vehicle) go round a corner. [latin: related to *corn2]Cornet n. 1 brass instrument resembling a trumpet but shorter and wider. 2 conical wafer for holding ice-cream. cornetist n. (also cornettist). [latin cornu: related to *corn2]Cornflour n. Fine-ground flour, esp. Of maize or rice.Cornice n. Ornamental moulding, esp. Round a room just below the ceiling or as the topmost part of an entablature. [french from italian]Cornish pasty n. Pastry envelope containing meat and vegetables.Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Corn dolly n. Figure of plaited straw.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Corner �n. 1 place where converging sides or edges meet. 2 projecting angle, esp. Where two streets meet. 3 internal space or recess formed by the meeting of two sides, esp. Of a room. 4 difficult position, esp. One with no escape. 5 secluded place. 6 region or quarter, esp. A remote one. 7 action or result of buying or controlling the whole stock of a commodity. 8 boxing & wrestling corner of the ring where a contestant rests between rounds. 9 football & hockey free kick or hit from the corner of a pitch. �v. 1 force into a difficult or inescapable position. 2 establish a corner in (a commodity). 3 (esp. Of or in a vehicle) go round a corner. [latin: related to *corn2]

مترجم هندی