برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم ژاپنی

Words of the Day
Sputum n. (pl. Sputa) 1 saliva. 2 expectorated matter, used esp. In diagnosis. [latin]Squadron leader n. Commander of an raf squadron, next below wing commander. مترجم ژاپنی Square measure n. Measure expressed in square units.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Squeal �n. Prolonged shrill sound or cry. �v. 1 make, or utter with, a squeal. 2 slang turn informer. 3 colloq. Protest vociferously. [imitative]Squint �v. 1 have eyes that do not move together but look in different directions. 2 (often foll. By at) look obliquely or with half-closed eyes. �n. 1 condition causing squinting. 2 stealthy or sidelong glance. 3 colloq. Glance, look. 4 oblique opening in a church wall affording a view of the altar. [obsolete asquint, perhaps from dutch schuinte slant]Ssw abbr. South-south-west.Staccato esp. Mus. �adv. & adj. With each sound or note sharply distinct. �n. (pl. -s) staccato passage or delivery. [italian]Stage direction n. Instruction in a play as to actors' movements, sound effects, etc.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Squadron leader n. Commander of an raf squadron, next below wing commander.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Squeal �n. Prolonged shrill sound or cry. �v. 1 make, or utter with, a squeal. 2 slang turn informer. 3 colloq. Protest vociferously. [imitative]

مترجم ژاپنی