برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

مترجم کاتالوگ بنگالی به فارسی

Words of the Day
Summer pudding n. Pudding of soft fruit pressed in a bread case.Sumptuous adj. Rich, lavish, costly. sumptuously adv. Sumptuousness n. [latin: related to *sumptuary] مترجم کاتالوگ بنگالی به فارسی Sunder v. Archaic or literary separate. [old english: cf. *asunder]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sunlight n. Light from the sun.Suntan n. Brownish skin colour caused by exposure to the sun. suntanned adj.Supercargo n. (pl. -es) officer in a merchant ship managing sales etc. Of cargo. [spanish sobrecargo]Superfluous adj. More than is needed or wanted; useless. [latin fluo to flow]Supernova n. (pl. -vae or -s) star increasing suddenly in brightness.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Sumptuous adj. Rich, lavish, costly. sumptuously adv. Sumptuousness n. [latin: related to *sumptuary]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sunlight n. Light from the sun.

مترجم کاتالوگ بنگالی به فارسی