برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم کاتالوگ تاجیکی

Words of the Day
Splotch n. & v. = *splodge. splotchy adj. [origin uncertain]Spokesman n. (fem. Spokeswoman) person speaking for a group etc. [from *spoke2] مترجم کاتالوگ تاجیکی Spontaneous adj. 1 acting, done, or occurring without external cause. 2 instinctive, automatic, natural. 3 (of style or manner) gracefully natural. spontaneity n. Spontaneously adv. [latin sponte of one's own accord]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Spore n. Reproductive cell of many plants and micro-organisms. [greek spora seed]Spot check n. Sudden or random check.Sprat n. Small edible marine fish. [old english]Spring balance n. Balance that measures weight by the tension of a spring.Springtime n. Season of spring.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Spokesman n. (fem. Spokeswoman) person speaking for a group etc. [from *spoke2]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Spore n. Reproductive cell of many plants and micro-organisms. [greek spora seed]

مترجم کاتالوگ تاجیکی