برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم کاتالوگ دانمارکی به فارسی

Words of the Day
School1 �n. 1 a educational institution for pupils up to 19 years of age, or (us) including college or university level. B (attrib.) Of or for use in school (school dinners). 2 a school buildings, pupils, staff, etc. B time of teaching; the teaching itself (no school today). 3 university department or faculty. 4 a group of similar artists etc., esp. Followers of an artist etc. B group of like-minded people (belongs to the old school). 5 group of card-players etc. 6 colloq. Instructive circumstances etc. (school of adversity). �v. 1 send to school; educate. 2 (often foll. By to) discipline, train, control. 3 (as schooled adj.) (foll. By in) educated or trained (schooled in humility). at (us in) school attending lessons etc. Go to school attend lessons. [greek skhole]Schoolroom n. Room used for lessons. مترجم کاتالوگ دانمارکی به فارسی Scientific adj. 1 a following the systematic methods of science. B systematic, accurate. 2 of, used in, or engaged in science. scientifically adv.Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Sclerosis n. 1 abnormal hardening of body tissue. 2 (in full multiple or disseminated sclerosis) serious progressive disease of the nervous system. sclerotic adj. [greek skleros hard]-scope comb. Form forming nouns denoting: 1 device looked at or through (telescope). 2 instrument for observing or showing (oscilloscope). -scopic comb. Form forming adjectives. [greek skopeo look at]Scornful adj. (often foll. By of) contemptuous. scornfully adv.Scotch terrier n. (also scottish terrier) small rough-haired terrier.Scoundrel n. Unscrupulous villain; rogue. [origin unknown]Safe deposit n. Building containing strongrooms and safes for hire.Sacred cow n. Colloq. Traditionally hallowed idea or institution.Schoolroom n. Room used for lessons.Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Sclerosis n. 1 abnormal hardening of body tissue. 2 (in full multiple or disseminated sclerosis) serious progressive disease of the nervous system. sclerotic adj. [greek skleros hard]

مترجم کاتالوگ دانمارکی به فارسی