برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم کاتالوگ فارسی به عربی

Words of the Day
Scalpel n. Surgeon's small sharp knife. [latin scalpo scratch]Scanner n. 1 device for scanning or systematically examining all the parts of something. 2 machine for measuring radiation, ultrasound reflections, etc., from the body as a diagnostic aid. مترجم کاتالوگ فارسی به عربی Scarcely adv. 1 hardly, only just (had scarcely arrived). 2 surely not (can scarcely have said so). 3 esp. Iron. Not (scarcely expected to be insulted).Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Scarlet fever n. Infectious bacterial fever with a scarlet rash.Scatter �v. 1 a throw about; strew. B cover by scattering. 2 a (cause to) move in flight etc.; disperse. B disperse or cause (hopes, clouds, etc.) To disperse. 3 (as scattered adj.) Wide apart or sporadic (scattered villages). 4 physics deflect or diffuse (light, particles, etc.). �n. 1 act of scattering. 2 small amount scattered. 3 extent of distribution. [probably var. Of *shatter]Scenery n. 1 natural features of a landscape, esp. When picturesque. 2 painted backcloths, props, etc., used as the background in a play etc. [italian: related to *scenario]Schema n. (pl. Schemata or -s) synopsis, outline, or diagram. [greek skhema -at- form, figure]Schmaltz n. Colloq. Esp. Us sentimentality, esp. In music, drama, etc. schmaltzy adj. [yiddish]Safe deposit n. Building containing strongrooms and safes for hire.Sacred cow n. Colloq. Traditionally hallowed idea or institution.Scanner n. 1 device for scanning or systematically examining all the parts of something. 2 machine for measuring radiation, ultrasound reflections, etc., from the body as a diagnostic aid.Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Scarlet fever n. Infectious bacterial fever with a scarlet rash.

مترجم کاتالوگ فارسی به عربی