برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم کاتالوگ گرجی به فارسی

Words of the Day
Sundae n. Ice-cream with fruit, nuts, syrup, etc. [perhaps from *sunday]Sun-glasses n.pl. Glasses tinted to protect the eyes from sunlight or glare. مترجم کاتالوگ گرجی به فارسی Sunshade n. Parasol; awning.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Superabundant adj. Abounding beyond what is normal or right. superabundance n. [latin: related to *super-, *abound]Supererogation n. Doing more than duty requires. [latin supererogo pay in addition]Superlative �adj. 1 of the highest quality or degree; excellent. 2 gram. (of an adjective or adverb) expressing the highest degree of a quality (e.g. Bravest, most fiercely). �n. 1 gram. Superlative form of an adjective or adverb. 2 (in pl.) High praise; exaggerated language. [french from latin]Superstition n. 1 belief in the supernatural; irrational fear of the unknown. 2 practice, belief, or religion based on this. superstitious adj. Superstitiously adv. [latin]Supplement �n. 1 thing or part added to improve or provide further information. 2 separate section, esp. A colour magazine, of a newspaper etc. �v. Provide a supplement for. supplemental adj. Supplementary adj. Supplementation n. [latin suppleo supply] Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Sun-glasses n.pl. Glasses tinted to protect the eyes from sunlight or glare.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Superabundant adj. Abounding beyond what is normal or right. superabundance n. [latin: related to *super-, *abound]

مترجم کاتالوگ گرجی به فارسی