برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
مترجم کروات

Words of the Day
Resign v. 1 (often foll. By from) give up office, one's employment, etc. 2 relinquish, surrender (a right, task, etc.). 3 refl. (usu. Foll. By to) reconcile (oneself etc.) To the inevitable. [latin signo sign]Resold past and past part. Of *resell. مترجم کروات Resound v. 1 (often foll. By with) (of a place) ring or echo. 2 (of a voice, instrument, sound, etc.) Produce echoes; go on sounding; fill a place with sound. 3 a (of a reputation etc.) Be much talked of. B (foll. By through) produce a sensation. 4 (of a place) re-echo (a sound). [latin: related to *sound1]Prong n. Each of two or more projecting pointed parts at the end of a fork etc. [origin unknown]Respiration n. 1 a breathing. B single breath in or out. 2 biol. (in living organisms) the absorption of oxygen and the release of energy and carbon dioxide. [latin spiro breathe]Responsive adj. 1 (often foll. By to) responding readily (to some influence). 2 sympathetic. 3 a answering. B by way of answer. responsiveness n.Rest-cure n. Rest usu. Of some weeks as a medical treatment.Restrain v. 1 (often refl., usu. Foll. By from) check or hold in; keep in check, under control, or within bounds. 2 repress, keep down. 3 confine, imprison. [latin restringo -strict-]Resume v. (-ming) 1 begin again or continue after an interruption. 2 begin to speak, work, or use again; recommence. 3 get back; take back (resume one's seat). [latin sumo sumpt- take]Prop2 n. Colloq. = *property 3. [abbreviation]Promissory adj. Conveying or implying a promise. [medieval latin: related to *promise]Resold past and past part. Of *resell.Prong n. Each of two or more projecting pointed parts at the end of a fork etc. [origin unknown]Respiration n. 1 a breathing. B single breath in or out. 2 biol. (in living organisms) the absorption of oxygen and the release of energy and carbon dioxide. [latin spiro breathe]

مترجم کروات