برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی

n s ransporting o he r rom r usiness or nvented orm ining panish ymptoms aper-hanger o rotruding teps o f Paramedic n. Paramedical worker.Package holiday n. (also package tour) holiday (or tour) with travel, hotels, etc. At an inclusive price. مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی Parliamentarian n. Member of a parliament, esp. An expert in its procedures.Pitchfork �n. Long-handled two-pronged fork for pitching hay etc. �v. 1 throw with or as if with a pitchfork. 2 (usu. Foll. By into) thrust (a person) forcibly into a position, office, etc.Pawnbroker n. Person who lends money at interest on the security of personal property.Parse v. (-sing) 1 describe (a word in context) grammatically, stating its inflection, relation to the sentence, etc. 2 resolve (a sentence) into its component parts and describe them grammatically. [perhaps from french pars parts: related to *part]Pedicure n. 1 care or treatment of the feet, esp. The toenails. 2 person practising this for a living. [latin pes ped- foot, cura care]Panto n. (pl. -s) colloq. = *pantomime 1. [abbreviation]Pitched battle n. 1 vigorous argument etc. 2 planned battle between sides in prepared positions and on chosen ground.Panoply n. (pl. -ies) 1 complete or splendid array. 2 complete suit of armour. [greek hopla arms]Perimeter n. 1 a circumference or outline of a closed figure. B length of this. 2 outer boundary of an enclosed area. [greek: related to *-meter]Package holiday n. (also package tour) holiday (or tour) with travel, hotels, etc. At an inclusive price.Pitchfork �n. Long-handled two-pronged fork for pitching hay etc. �v. 1 throw with or as if with a pitchfork. 2 (usu. Foll. By into) thrust (a person) forcibly into a position, office, etc.Pawnbroker n. Person who lends money at interest on the security of personal property.

مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی

 

مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی

نرخ مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, ترجمه رسمی مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, قیمت مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, تعرفه مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, دارالترجمه مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, دارالترجمه زبان مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, آنلاین مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, وکالتنامه مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, گواهی عدم سوءپیشینه مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, پروانه مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, اساسنامه مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, روزنامه رسمی مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, لیست بیمه مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, سند ازدواج مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, سند طلاق مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, قرارداد مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, اجاره نامه مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, ریزنمرات دانشگاه مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, گواهی فوت مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, مهر مترجم رسمی مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی, ترجمه فوری مهر مترجم رسمی ترکی آذری به فارسی