برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی

hildren rom lour any ermanent pain way tellar assed ole ubvert s rticle prung f ower onne hest ork echnology ting uick-drying Teleconference n. Conference with participants linked by telephone etc. teleconferencing n.Spectator sport n. Sport attracting many spectators. مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی Specific heat capacity n. Heat required to raise the temperature of the unit mass of a given substance by a given amount (usu. One degree).Sucrose n. Sugar from sugar cane, sugar beet, etc. [french sucre *sugar]Standard assessment task n. Standard test given to schoolchildren.Splendour n. (us splendor) dazzling brightness; magnificence. [latin splendeo shine]Spend v. (past and past part. Spent) 1 pay out (money). 2 a use or consume (time or energy). B use up (material etc.). 3 (as spent adj.) Having lost its original force or strength; exhausted. spend a penny colloq. Go to the lavatory. spender n. [latin: related to *expend]Spotted dick n. Suet pudding containing currants.Sprig �n. 1 small branch or shoot. 2 ornament resembling this, esp. On fabric. �v. (-gg-) ornament with sprigs (sprigged muslin). [low german sprick]Stair n. 1 each of a set of fixed indoor steps. 2 (usu. In pl.) Set of these. [old english]Subsidize v. (also -ise) (-zing or -sing) 1 pay a subsidy to. 2 partially pay for by subsidy.Spectator sport n. Sport attracting many spectators.Sucrose n. Sugar from sugar cane, sugar beet, etc. [french sucre *sugar]Standard assessment task n. Standard test given to schoolchildren.

مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی

 

مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی

نرخ مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, ترجمه رسمی مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, قیمت مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, تعرفه مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, دارالترجمه مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, دارالترجمه زبان مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, آنلاین مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, وکالتنامه مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, گواهی عدم سوءپیشینه مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, پروانه مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, اساسنامه مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, روزنامه رسمی مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, لیست بیمه مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, سند ازدواج مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, سند طلاق مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, قرارداد مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, اجاره نامه مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, ریزنمرات دانشگاه مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, گواهی فوت مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, مهر مترجم رسمی مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی, ترجمه فوری مهر مترجم رسمی فارسی به بنگالی