برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن

am ith anker arnish hich r dj f sp efore dj y f tc tation yllable n y uffix osition r Tasting n. Gathering at which food or drink is tasted and evaluated.Spin �v. (-nn-; past and past part. Spun) 1 (cause to) turn or whirl round quickly. 2 (also absol.) A draw out and twist (wool, cotton, etc.) Into threads. B make (yarn) in this way. 3 (of a spider, silkworm, etc.) Make (a web, cocoon, etc.) By extruding a fine viscous thread. 4 (esp. Of the head) be dizzy through excitement etc. 5 tell or write (a story etc.). 6 (as spun adj.) Made into threads (spun glass; spun gold). 7 toss (a coin). 8 = spin-dry (*spin-drier). �n. 1 spinning motion; whirl. 2 rotating dive of an aircraft. 3 secondary twisting motion, e.g. Of a ball in flight. 4 colloq. Brief drive, esp. In a car. spin out prolong. Spin a yarn tell a story. [old english] مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن Spec1 n. Colloq. Speculation. on spec as a gamble. [abbreviation]Sunday best n. Joc. Person's best clothes, esp. For sunday use.Splendid adj. 1 magnificent, sumptuous. 2 impressive, glorious, dignified (splendid isolation). 3 excellent; fine. splendidly adv. [latin: related to *splendour]Spinal adj. Of the spine. [latin: related to *spine]Stomach upset n. Temporary digestive disorder.Specific heat capacity n. Heat required to raise the temperature of the unit mass of a given substance by a given amount (usu. One degree).Superintendent n. 1 police officer above the rank of chief inspector. 2 a person who superintends. B director of an institution etc.Swine n. (pl. Same) 1 formal or us pig. 2 colloq. (pl. Same or -s) a contemptible person. B unpleasant or difficult thing. swinish adj. [old english]Sprightly adj. (-ier, -iest) vivacious, lively, brisk. sprightliness n. [from spright, var. Of *sprite]Spin �v. (-nn-; past and past part. Spun) 1 (cause to) turn or whirl round quickly. 2 (also absol.) A draw out and twist (wool, cotton, etc.) Into threads. B make (yarn) in this way. 3 (of a spider, silkworm, etc.) Make (a web, cocoon, etc.) By extruding a fine viscous thread. 4 (esp. Of the head) be dizzy through excitement etc. 5 tell or write (a story etc.). 6 (as spun adj.) Made into threads (spun glass; spun gold). 7 toss (a coin). 8 = spin-dry (*spin-drier). �n. 1 spinning motion; whirl. 2 rotating dive of an aircraft. 3 secondary twisting motion, e.g. Of a ball in flight. 4 colloq. Brief drive, esp. In a car. spin out prolong. Spin a yarn tell a story. [old english]Sunday best n. Joc. Person's best clothes, esp. For sunday use.Splendid adj. 1 magnificent, sumptuous. 2 impressive, glorious, dignified (splendid isolation). 3 excellent; fine. splendidly adv. [latin: related to *splendour]

مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن

 

مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن

نرخ مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, ترجمه رسمی مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, قیمت مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, تعرفه مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, دارالترجمه مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, دارالترجمه زبان مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, آنلاین مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, وکالتنامه مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, گواهی عدم سوءپیشینه مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, پروانه مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, اساسنامه مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, روزنامه رسمی مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, لیست بیمه مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, سند ازدواج مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, سند طلاق مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, قرارداد مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, اجاره نامه مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, ریزنمرات دانشگاه مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, گواهی فوت مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, مهر مترجم رسمی مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن, ترجمه فوری مهر مترجم رسمی فارسی به ترکمن